POGOTOWIE KONSERWATORSKIE MOBILNE LABORATORIUM DLA OCHRONY, KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA
DZIEŁ SZTUKI I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ARCHITEKTURZE

Konferencja - 26.04.2018 r.

"Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji
i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze"

Adres:
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław

 

Konferencja została zorganizowana w ramach zaplanowanych działań związanych z promocją Projektu na etapie realizacji inwestycji. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej , Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków ,Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu , Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prywatnych firm konserwatorskich.

W trakcie spotkania zostały wygłoszone cztery referaty przybliżające ideę powstania oraz konstrukcję Projektu. Wykłady prezentowały również najnowsze wyniki realizacji poszczególnych zadań. Omówiono zakładane cele projektu a także zaproszono obecnych na konferencji przedstawicieli instytucji naukowych do współpracy w dziedzinie badań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturowego. W końcowej fazie spotkania zaprezentowano najnowsze wyniki prac badawczych przeprowadzonych z zastosowaniem nabytych urządzeń. Dokonano pokazu działania skanera laserowo optycznego 3D oraz kamery termowizyjnej.

Składamy szczególne podziękowania Pani dr Teresie Dziedzic z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej za pomoc w organizacji konferencji.

 

Wykład 1.
Prof. dr hab. Andrzej Koss
"Pogotowie Konserwatorskie, geneza powstania i rola MIK w projekcie"

Wykład 2.
dr Roman Ostrowski
"Mobilne urządzenia do badań nieniszczących oraz systemy laserowe dla potrzeb Pogotowia Konserwatorskiego"

Wykład 3.
dr inż. Joanna Kurkowska, mgr Aleksandra Wesołowska
 "Analityczne urządzenia badawcze w mobilnym laboratorium pogotowia konserwatorskiego – charakterystyka techniczna i zastosowanie"

Wykład 4.
mgr Piotr Zambrzycki
"Pogotowie Konserwatorskie – praktyczne zastosowanie urządzeń na etapie realizacji projektu"

 

Fotorelacja z konferencji we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37
00-379 Warszawa
Tel.: 22 625 12 51
pogotowie.konserwatorskie@asp.waw.pl

 

 

Narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

Formularz kontaktowy